Firmast
Kliendid
Publikatsioonid
Tarkvara

Meie kliendid ja koostööpartnerid

Meie klientideks on mitmed tuntud Eesti firmad ja riigiasutused. Järgnevas ülevaade mõningatest projektidest milles firma on osalenud.

Konsultatsioonid andmeturve ja Eesti ID kaardi kasutamise küsimustes.

Politseiamet

m-Kairi - Programm pihuarvutitele turvalise andmevahetuse jaoks.
e-Politsei - autoarvutite tarkvara andmevahetuse protokolli turvamine.

Business IT Partner OÜ

Koostöös Business IT Partner OÜ -ga oleme osalenud allhankijana mitmetes suuremates projektides.
RTGS - Eesti Panga arveldusosakonna server Eesti siseste maksekorralduste teostamiseks. Kasutatakse kõigi Eesti kommertspankade poolt. Firma töötajad osalesid nimetatud produkti arhitektuuri väljatöötaisel ja esimese versiooni implementeerimisel. Kontakt: Innar Vainre.
SASS - Eesti Panga sularahaosakonna server mida kasutavad Eesti kommertspangad oma sularahareservide haldamisel ja sularaha tellimiste esitamisel. Firma osales projektis mille käigus võimaldati kommertspankadele sularahatellimuste vahendamine elektroonilise kanali kaudu. Kontakt: Andres Nuu ja Kaido Sõmera.
IPS/IFS - firma töötajad täiendasid Eesti Posti server produkti – saadetised – lisades ühenduse UPU (Universal Postal Union) IPS ja IFS serveritele võimaldades andmete vahetuse rahvusvaheliste postisaadetiste ja rahakaartide jaoks. Kontakt: Leonard Siem.
ELS Scanner - programm Eesti Posti hangitud pihuarvutitele ja kommunikatsooniserver nimetatud pihuarvutite ja ning olemasoleva ELS server produkti liidestamiseks. Antud pihuarvuteid kasutatakse Eesti Posti kullerite poolt saatelehtede koostamiseks. Kontakt: Elsa Saks. CDigiDoc - C teek digiallkirjastamiseks ja krüpteerimiseks. Kasutatakse DigiDoc klient nimelise laiatarbe prodkti koosseisus. Kontakt: Urmo Keskel.
JDigiDoc - java teek digiallkirjastamiseks ja krüpteerimiseks. Kasutatakse mitmetest internetipanga- ja e-kommertsrakendustes.
DigiDocService - SOAP veebiteenus digiallkirjastamiseks. Osalesime arhitektuuri kavandamises ja algses implementeerimise järgus.
Mobiiliga autentimine ja allkirjastamine - Osalesime arhitektuuri kavandamises ja algses implementeerimise järgus.
DigiDocLibCOM - Microsoft COM moodul digiallkirjastamiseks ja krüpteerimiseks windows keskkonnas. Osalesime hilisemate täienduste loomises. Näiteks mobiiliga autentimise ja allkirjastamise osa.
GDigiDoc - vabavara graafilise kasutajaliidesega programm digiallkirjastamiseks ja krüpteerimiseks Linux ja Windows keskkonnas. Avaldatud aadressil http://www.sourceforge.net/projects/gdigidoc.