Firmast
Kliendid
Publikatsioonid
Tarkvara

Tarkvara versioonid

Järgnevas osade tarkvarakomponentide testversioonid

JDigiDoc

JDigiDoc 2.3.27 (tar+gz)
JDigiDoc 2.3.29 (jar)
TinyXMLCanonicalizer 0.9 (jar)
JDigiDoc 2.3.19-H (tar+gz)

CDigiDoc

2.6.0.17 linux i386 libdigidoc-2.6.0_base-1.i386.rpm
2.6.0.17 linux src-rpm libdigidoc-2.6.0_base-1.src.rpm
2.6.0.17 linux src-gz libdigidoc-2.6.0_base.tar.gz
2.6.15 win32 source libdigidoc-2.6.15.zip
DigiDocLib win32 bin DigiDocLib-win32-bin-2.5.36.zip
OpenSSL 0.9.8d with OpenTSA openssl-0.9.8d_ts.tar.gz
cdigidoc/cgi selgitused

SignApplet

SignApplet SignApplet_sig.jar
IAIK Pkcs11 Wrapper iaikPkcs11Wrapper_sig.jar
jsontest1.html jsontest1.html
SignatureApplet documentation OpenOffice  PDF